Home

„Psychoterapie by měla být respektující, příjemná a užitečná pro klienta“.

Vzdělání a profil terapeuta

Nejčastějšími tématy, se kterými se na mě klienti obrací, jsou úzkosti, deprese, stres a problémy ve vztazích. Ve Vojenské nemocnici v Olomouci, kde pracuji jako psychoterapeut, se setkávám s lidmi, kteří se potýkají s různými druhy závislostí, ať je to alkohol, drogy, závislost na lécích, ale také nelátkové závislosti – hrací automaty, sázení, sociální sítě…

Jako terapeut vycházím z narativních a systemických přístupů v psychoterapii. Věřím, že problémy, které každého z nás v životě potkávají, je možné pomocí terapeutického rozhovoru nahlédnout z jiné perspektivy a uvidět další možnosti řešení. V terapii pracuji s tématy, která přináší klient. Cílem je nalézt originální řešení pro každého klienta, které vychází z jeho situace, ale i možností.

Terapie má směřovat k tomu, aby klient mohl opět zvládat svůj život bez terapeutické podpory. Věřím, že každý člověk je odborníkem na svůj život a své problémy a terapeut je odborník na vedení rozhovoru, který má klientovi pomoci posílit tuto roli odborníka na svůj život a své problémy.

Moje profesní formace

Jako psychoterapeut pracuji od roku 2010, kdy jsme začal působit ve Vojenské nemocnici v Olomouci. Od roku 2013 také v rámci soukromé praxe. Klientům nabízím individuální, párovou a rodinnou psychoterapii.

V roce 2013 jsem absolvoval komplexní pětiletý psychoterapeutický výcvik v systemické terapii Umění terapie (https://g-i.cz/psychoterapeuticky-vycvik). Od roku 2020 jsem v pětiletém psychoterapeutickém výcviku Hermés Solutions Training, který je zaměřený na strategické, systemické a komunikační přístupy v psychoterapii a dále na hypnoterapii.

Absolvoval jsem sebezkušenostní výcvik v Kontaktní práci, výcvik v mediaci, motivačních rozhovorech a krizové intervenci.

Vystudoval jsem sociální práci na FF UP a sociální pedagogiku na UTB. Mimo psychoterapeutickou praxi pracuji jako sociální pracovník ve Zlíně ve Společnosti Podané ruce o.p.s. a to především s lidmi, kteří mají problémy se závislostí. Studoval jsem také FF MU filozofii a klasickou řečtinu. Orientace ve filozofii mi byla užitečná v psychoterapeutickém výcviku, jelikož systemická psychoterapie vychází z postmoderní filozofie.

Jsem členem České asociace pro psychoterapii (https://czap.cz/)a také Společnosti rodinných a systemických terapeutů (https://www.soft-zs.cz).

Spolupráce se zdravotními pojišťovnami

Spolupracuji také se zdravotními pojišťovnami – VZP, ČPZP, ZPMV, ZPŠ, RBP. Klienti, kteří jsou zároveň kliente některé z těchto pojišťoven, mohou tak čerpat příspěvek na psychoterapii. Výše příspěvku se liší podle pojišťovny, nejčastěji je 500Kč na sezení. Více informací získáte u své pojišťovny. 

Informace o příspěvku od VZP zde.

Individuální psychoterapie

Nabízím možnost jak osobního setkání ve Zlíně, tak také online, prostřednictvím Skype nebo Google Meet. Sezení trvá 50 až 60 minut.

Párová a rodinná psychoterapie

Nabízím možnost jak osobního setkání ve Zlíně, tak také online, prostřednictvím Skype nebo Google Meet. Sezení trvá 90 minut.

Hypnoterapie

Hypnóza je změněný stav vědomý, který je možné využít také v psychoterapii. Hypnoterapie se užívá především při řešení psychosomatických symptomů. Hypnóza není jen podpůrná při psychoterapii, ale může být i hlavní psychoterapeutickou intervencí. Na prvním sezení s klienty nejprve probírám jejich očekávání od hypnoterapie a důvody, které je do terapie přivedly. S hypnózou zpravidla pracujeme až na dalším sezení. Také v hypnoterapii vycházím především ze systemické psychoterapie a z Ericksonovské hypnoterapie. Délka sezení 50 až 60 minut.

Hypnoterapie je možná také online formou.

Online psychoterapie

Možnost setkat se s terapeutem online je v poslední době velmi rozšířená a preferovaná řadou klientů. Online psychoterapie funguje stejně, jako osobní setkání a má celou řadu výhod – především časová úspora, není potřeba docházet k terapeutovi. Klienti nemusí terapii přerušit například z důvodů služební cesty. Nabízí také možnost najít si terapeuta, který nepracuje v místě vašeho bydliště.

V případě, že využijete možnosti online setkání, je vhodné, abyste si našli klidné místo, kde vás nikdo nebude rušit, měli stabilní připojení k internetu.

Jak probíhá online sezení

Pokud máte zájem o online sezení, můžete mě kontaktovat buď prostřednictvím mailu nebo telefonu. Před sezením zašlu na váš e-mail odkaz na Google Meet, nebo jinou zvolenou platformu, kde se v dohodnutý čas potkáme. Sezení trvá jako standardní individuální nebo párové sezení.

Certifikáty a diplomy

  • Bc. – Univerzita Paleckého Olomouc – Sociální práce
  • Psychoterapeutický výcvik Umění terapie, 750 hodin, GI system
  • Sebezkušenostní výcvik v kontaktní práci, 230 hodin, Česká asociace streetwork
  • Výcvik v mediaci, 100 hodin, EDUCO centrum
  • Započatý psychoterapeutický výcvik Strategická a systemická kooperační a komunikační psychoterapie a hypnoterapie, Hermes Grou

Máte zájem o sezení

Sezení je možné si domluvit buď přes email nebo po telefonu. Rezervovaný termín sezení se hradí předem a to do 3 dnů od zaslání faktury. Domluvený termín je možné zrušit  do 24 hodin před sezením, platba Vám bude vrácena zpět na účet. V případě zrušení termínu později jak 24 hodin před sezením, se platba již nevrací.

Cena za sezení

Individuální psychoterapie: 1000 Kč
Hypnoterapie: 1000Kč
Párová, rodinná: 1600 Kč

Jak sezení probíhá

Sezení nabízím buď online formou přes Zoom, Skype, Messenger nebo osobně ve Zlíně.

Kontakt

Ondřej Mikulášek
Tel: 775 047 375
e-mail: omikulasek@atlas.cz

Osobně ve Zlíně 

Kvítková 4703 (vedle hotelu Ondráš) 5. patro – dveře č. 517
Zlín
Mapa : https://mapy.cz/s/budulegaze

Možnosti parkování: Parkovací dům Zlaté jablko cca 100 m od kanceláře