Home

„Psychoterapie by měla být respektující, příjemná a užitečná pro klienta“.

Vzdělání a profil terapeuta

Nejčastějšími tématy, se kterými se na mě klienti obrací, jsou úzkosti, deprese, stres a problémy ve vztazích. Ve Vojenské nemocnici v Olomouci, kde pracuji jako psychoterapeut, se setkávám s lidmi, kteří se potýkají s různými druhy závislostí, ať je to alkohol, drogy, závislost na lécích, ale také nelátkové závislosti – hrací automaty, sázení, sociální sítě…

Jako terapeut vycházím z narativních, systemických a strategických přístupů a Ericksonovské hypnoterapie, které mi umožňují pomáhat klientům nahlédnou si své obtíže a problémy z nových perspektiv a objevovat alternativní cesty k řešení, která vycházejí z jejich situace a potřeb.

Mým hlavním cílem v terapii je poskytnout nástroje a dovednosti, které klientům umožní samostatně zvládat životní výzvy a problémy. Věřím, že každý člověk je odborníkem na svůj vlastní život a problémy, a terapeut pomocí rozhovoru a poskytuje podporu při posilování schopností klienta řešit vlastní problémy.

Profesní formace

Jako psychoterapeut pracuji od roku 2010, kdy jsme začal působit ve Vojenské nemocnici v Olomouci. Od roku 2013 také v rámci soukromé praxe. Klientům nabízím individuální, párovou a rodinnou psychoterapii.

V roce 2013 jsem absolvoval komplexní pětiletý psychoterapeutický výcvik v systemické terapii Umění terapie (https://g-i.cz/psychoterapeuticky-vycvik). Od roku 2020 jsem v pětiletém psychoterapeutickém výcviku Hermés Solutions Training, který je zaměřený na strategické, systemické a komunikační přístupy v psychoterapii a dále na hypnoterapii.

Absolvoval jsem sebezkušenostní výcvik v Kontaktní práci, výcvik v mediaci, motivačních rozhovorech a krizové intervenci.

Vystudoval jsem sociální práci na FF UP a sociální pedagogiku na UTB. Mimo psychoterapeutickou praxi pracuji jako sociální pracovník ve Zlíně ve Společnosti Podané ruce o.p.s. a to především s lidmi, kteří mají problémy se závislostí. Studoval jsem také FF MU filozofii a klasickou řečtinu. Orientace ve filozofii mi byla užitečná v psychoterapeutickém výcviku, jelikož systemická psychoterapie vychází z postmoderní filozofie.

Jsem členem České asociace pro psychoterapii (https://czap.cz/)a také Společnosti rodinných a systemických terapeutů (https://www.soft-zs.cz).

Spolupráce se zdravotními pojišťovnami

Spolupracuji také se zdravotními pojišťovnami – VZP, ČPZP, ZPMV, ZPŠ, RBP. Klienti, kteří jsou zároveň kliente některé z těchto pojišťoven, mohou tak čerpat příspěvek na psychoterapii. Výše příspěvku se liší podle pojišťovny, nejčastěji je 500Kč na sezení. Více informací získáte u své pojišťovny. 

Informace o příspěvku od VZP zde.

Individuální psychoterapie

Nabízím možnost jak osobního setkání ve Zlíně, tak také online, prostřednictvím Skype nebo Google Meet. Sezení trvá 50 až 60 minut.

Párová a rodinná psychoterapie

Nabízím možnost jak osobního setkání ve Zlíně, tak také online, prostřednictvím Skype nebo Google Meet. Sezení trvá 90 minut.

Hypnoterapie

Hypnóza může být využívána v rámci psychoterapie jako doplňková technika ke konvenčním terapeutickým přístupům. Zde je několik způsobů, jak je možné využít hypnozu v psychoterapii:

 1. Změna stavu vědomí: V hypnóze se klient dostává do hlubšího stavu relaxace a hlubokého soustředění, který umožňuje snazší přístup k nevědomí nebo hlubokým zakořeněným přesvědčením a emocím, To může být užitečné při práci s traumaty, fobiemi nebo při odstraňování negativních myšlenkových vzorců.
 2. Změna chování: Hypnóza může být využita k posílení motivace klienta ke změně určitého chování nebo návyku. Například při odvykání kouření může hypnóza pomoci klientům nalézt vnitřní motivaci a odhodlání překonat závislost.
 3. Využití přímé sugesce: Hypnóza umožňuje terapeutovi přímo ovlivnit myšlení a vnímání klienta pomocí sugescí. Terapeut může využít sugesce k posílení sebevědomí, zmírnění úzkosti, zlepšení spánku nebo změně vnímání bolesti. Při přímé sugesci je důležité, aby klient byl otevřen a spolupracoval s terapeutem.
 4. Práce s nevědomím: Hypnóza může být efektivní při práci s nevědomými vzory a přesvědčeními, které mohou ovlivňovat chování a emoce klienta. Terapeut může pomocí hypnózy podporovat klienta v prozkoumávání nevědomých procesů, objevování příčin problémů a hledání nových perspektiv.
 5. Hypnoterapie je možná jak formou osobního sezení tak formou online sezení

Online psychoterapie

Možnost setkat se s terapeutem online je v poslední době velmi rozšířená a preferovaná řadou klientů. Online psychoterapie funguje stejně, jako osobní setkání a má celou řadu výhod – především časová úspora, není potřeba docházet k terapeutovi. Klienti nemusí terapii přerušit například z důvodů služební cesty. Nabízí také možnost najít si terapeuta, který nepracuje v místě vašeho bydliště.

V případě, že využijete možnosti online setkání, je vhodné, abyste si našli klidné místo, kde vás nikdo nebude rušit, měli stabilní připojení k internetu.

Jak probíhá online sezení

Pokud máte zájem o online sezení, můžete mě kontaktovat buď prostřednictvím mailu nebo telefonu. Před sezením zašlu na váš e-mail odkaz na Google Meet, nebo jinou zvolenou platformu, kde se v dohodnutý čas potkáme. Sezení trvá jako standardní individuální nebo párové sezení.

Certifikáty a diplomy

 • Mgr. Univerzita Tomáše Bati Zlín – sociální pedagogika
 • Bc. – Univerzita Palackého Olomouc – Sociální práce
 • Psychoterapeutický výcvik Umění terapie, 750 hodin, GI system
 • Sebezkušenostní výcvik v kontaktní práci, 230 hodin, Česká asociace streetwork
 • Výcvik v mediaci, 100 hodin, EDUCO centrum
 • Započatý psychoterapeutický výcvik Strategická a systemická kooperační a komunikační psychoterapie a hypnoterapie, Hermes Group – přepokládané ukončení 2025

Máte zájem o sezení

Sezení je možné si domluvit buď přes email nebo po telefonu. Rezervovaný termín sezení se hradí předem a to do 3 dnů od zaslání faktury. Domluvený termín je možné zrušit  do 24 hodin před sezením, platba Vám bude vrácena zpět na účet. V případě zrušení termínu později jak 24 hodin před sezením, se platba již nevrací.

Cena za sezení

Individuální psychoterapie: 1000 Kč
Hypnoterapie: 1000Kč
Párová, rodinná: 1600 Kč

Jak sezení probíhá

Sezení nabízím buď online formou přes Zoom, Skype, Messenger nebo osobně ve Zlíně.

Kontakt

Mgr. Ondřej Mikulášek
Tel: 775 047 375
e-mail: omikulasek@atlas.cz

Osobně ve Zlíně 

Kvítková 4703 (vedle hotelu Ondráš) 5. patro – dveře č. 517
Zlín
Mapa : https://mapy.cz/s/budulegaze

Možnosti parkování: Parkovací dům Zlaté jablko cca 100 m od kanceláře

Kontakt

Mgr. Ondřej Mikulášek
Tel: 775 047 375
e-mail: omikulasek@atlas.cz